פֿאַרבייַסן פודז

דאַטעס פּאַקקאַגינג
יי פּאַקקאַגינג
מאָאָנקאַקע פּאַקקאַגינג
סענדוויטש פּאַקקאַגינג
ווורשט פּאַקקאַגינג
פֿאַרבייַסן פּאַקקאַגינג
פֿאַרבייַסן פּאַקקאַגינג
סוקקאַדע פּאַקקאַגינג
זיס פּאַקקאַגינג